Reglementen

Onze reglementen in het kort
 
TVL heeft twee reglementen: een baan- en een huishoudelijk reglement. Samen elf pagina’s leesvoer. Een groot deel van de bepalingen ligt voor de hand (“ruim je eigen rommel op”) of komt niet zo vaak voor (de wijze waarop de recreantenbaan wordt aangewezen tijdens de competitie). We beperken ons hier tot de zaken die elk lid zou moeten weten.
 
 • Het betreden van de banen is alleen toegestaan met tennisschoenen. Dat is beter voor de banen.
 • Wanneer je een baan gebruikt ben je verplicht af te hangen. Na afloop van een speelperiode mag op dezelfde baan worden doorgespeeld tot men door een ander wordt afgehangen. Na afloop van de speelperiode mag men wel weer opnieuw afhangen.
 • Bij het verlaten van de baan moet deze worden gesleept, maar alleen indien er sleepmatten zijn opgehangen langs de velden. Indien de banen nat zijn hoeft niet te worden gesleept.
 • Op alle banen kan vrij worden gespeeld, behalve wanneer door het bestuur kan één of meer banen voor bepaalde tijd gereserveerd zijn ten behoeve van toernooi-, lessen, trainings-, competitie- of andere evenementen. Er is altijd minimaal een recreantenbaan beschikbaar, tijdens het open toernooi (1e week van september).
 • Bij sneeuw op en opdooi van de banen mag er niet gespeeld worden. De sneeuw mag niet weggeschoven worden. Bij opdooi (het ontdooien van de bovenlaag van stevig bevroren banen) is spelen streng verboden in verband met de kans op beschadiging van de banen. Baancommissie/groundsman zullen zo snel mogelijk het park sluiten en maken dit kenbaar op het bord aan het hek. Er komt dan ook een melding op de website. Zolang er plassen water op de banen staan is het niet toegestaan deze te betreden.
 • De leden kunnen op eigen initiatief gebruik waken van de lichtinstallatie mits zij zich houden aan de instructies voor de bediening, welke zijn aangebracht bij de lichtknoppen in ruimte  die altijd met het spelerspasje toegankelijk is. De baanverlichting dient om 23.00 uur te zijn uitgeschakeld. Twaalf keer per jaar (vooral tijdens de competitie en bij bijzondere activiteiten) mag de verlichting langer blijven branden.
 • Pas na het uischakelen van de verlichting ook je geluidsniveau aan.
 • Het is voor niet-leden ook mogelijk om te spelen. Zij moeten dan wel een introductiepasje regelen. Dat kan bij de bestuursleden en de ledenadministratie.
 • Je kunt op elk moment van het jaar lid worden. Het volgende is goed om te weten:
 • Aanvang lidmaatschap vóór 1 juli: het gehele bedrag van de contributie moet worden voldaan.
 • Aanvang lidmaatschap op of ná 1 juli en voor 1 oktober: de helft van de contributie zal slechts moeten worden voldaan.
 • Aanvang lidmaatschap op of ná 1 oktober: een kwart van de contributie zal slechts moeten worden voldaan.
 • Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende jaar moet gebeuren voor 1 december van het lopende jaar.
 • Seniorleden zijn verplicht om per jaar minimaal twee bardiensten of twee doedagen van een dagdeel (4 uur) of één doedag van twee dagdelen (totaal 7-8 uur) te vervullen.  Intekening geschiedt op de website van de vereniging, nadat je bent ingelogd.
 • Ouders van juniorleden zijn verplicht om per junior minimaal één keer per jaar aan een activiteit voor junioren mee te werken.  Intekening geschiedt bij het afhalen van de ledenpassen of bij aanmelding bij de leden van de jeugdcommissie.  Leden zijn verplicht zelf voor vervanging te zorgen in het geval door ziekte, blessure of andere verplichtingen de inzet op het afgesproken tijdstip niet kan worden vervuld. Bij inschrijving van nieuwe juniorleden zullen ouders op deze verplichting worden gewezen.
Wil je iets veranderen?
 
Het bestuur van de vereniging bepaalt hoe lopende zaken worden ingevuld. Eenmaal per jaar is er (zoals bij elke vereniging) de gelegenheid om onderwerpen voor te leggen daarover te stemmen. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV; meestal in februari). Alle leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.
 
Je kunt natuurlijk ook altijd suggesties doorgeven aan het bestuur van TVL door een mailtje te sturen aan [email protected].
 
Ten slotte: dit was maar een samenvatting; ben je geïnteresseerd in de letterlijke teksten, download dan de integrale teksten hieronder.
 
Download bestanden : 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Competitieleider: (0348)411777 - Clubhuis: (0348)418405 - Secretaris: (06)13461514

Tennispark Linschoten

Jacob Barneveldstraat 26
3461 GA LINSCHOTEN

KVK-nummer

40478075