Reglement dorpsquiz

Wat is het?     Inschrijven     Reglement     Tips     Contact

Reglement

Onderstaand tref je het reglement aan. Lees dit VOORAF aandachtig door!! !! Niet voldoen aan het reglement kan uitsluiting van deelname betekenen of geen beoordeling van de antwoorden tot gevolg hebben.

De organisatie van deze tweede dorpsquiz Linschoten 2024 is in handen van de dorpsquizcommissie van Tennisvereniging Linschoten. Het reglement geldt voor alle deelnemende teams en deelnemers.

INSCHRIJVEN

 • Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier op deze website.
 • Iedereen uit Linschoten en omstreken kan zich inschrijven voor de dorpsquiz
 • Een team beschikt over minimaal 10 deelnemers. 
 • Gezien het niveau en karakter van de vragen adviseren bij deelname een leeftijd vanaf 14 jaar.
 • Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om zonder opgaaf van reden een naam af te keuren. De naam mag maximaal 30 karakters lang zijn.
 • Bij aanmelding dient het verschuldigde inschrijfgeld van €30 direct te worden voldaan.
 • Bij aanmelding verklaart het team akkoord te gaan met het reglement die op deze website staat vermeld.
 • Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk. 
 • De inschrijftermijn loopt van 1 juni tot 8 september 2024.
 • Definitieve inschrijving vindt plaats na voldoen aan bovenstaande punten.

SPELINSTRUCTIE

 • De organisatie stelt een vragenboek op, waarin alle vragen en doe-opdrachten voor de Dorpsquiz Linschoten zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan twee exemplaren op de quizavond. (Een 'werkexemplaar' en een 'inleverexemplaar'. Tevens ontvangt hij/zij een USB stick voor enkele luister- en doe-opdrachten.
 • Map één is dus de 'werkmap' hierin mag je krassen, kleuren, knippen, etc.  Map twee is de officiele 'inlevermap' met alle definitieve antwoorden, oplossingen, opdrachten, etc.
 • Voor de beantwoording van de vragen mogen deelnemers onbeperkte hulpmiddelen inzetten, zoals internet, telefoon, familie, vrienden etc.
 • Voor de 'doe-opdrachten' is het verplicht dat je als team ook vanuit Linschoten de opdrachten vervult.
 • Voorwerpen of aanwijzers die aanwezig zijn tijdens de Dorpsquiz mogen niet verplaatst en/of beschadigd worden. Mocht geconstateerd worden dat dit wel het geval is dan volgt er puntenaftrek.
 • Gebruik van bromfiets/ scooter of auto's is bij deze opdrachten niet toegestaan.
 • In het vragenboek staat aangegeven hoeveel punten maximaal per onderdeel en opdracht te behalen zijn. 
 • Bonuspunten kunnen worden verdiend door het inzetten van een joker. Deze mag je slechts één keer gebruiken, simpel door op de aangegeven plek het vraagnummer te noteren. 
 • Op 19 oktober 2024 moeten de mappen tussen 19:00-19:15 opgehaald worden bij de sportkantine van TVL aan de  Jacob Barneveldstraat 26, te Linschoten. Ben je later dan word je van deelname uitgesloten.
 • Op 19 oktober 2024 moeten de officiele inlevermap en USB stick tussen 23:00-23:15 ingeleverd worden bij de sportkantine van TVL aan de Jacob Barneveldstraat 26, te Linschoten. Ben je later dan 23:15 dan geldt de volgende puntenaftrek. 0-15 minuten te laat, 25 punten aftrek. 16-30 minuten te laat, 50 punten aftrek. Inleveren na 23:45 uur is niet mogelijk, je deelname komt daarmee te vervallen. Wat concreet betekent dat je inzending niet wordt nagekeken.
 • De organisatie is gerechtigd teams uit te sluiten of puntenaftrek toe te passen als zij hun officiele werkmap anders inleveren dan bij aanvang ontvangen. (dus bladen op volgorde, antwoorden op de juiste plaats en leesbaar met blauwe of zwarte inktpen).
 • Eventuele opdrachten waarbij staat aangegeven dat deze voorzien moeten zijn van foto’s, teamnaam etc. moeten ook zo ingeleverd worden. Anders wordt deze opdracht uitgesloten van puntentelling.
 • Leden van de organisatie van de Dorpsquiz Linschoten zijn uitgesloten van deelname.

UITSLAG EN PRIJSUITREIKING

 • Rangschikking eindresultaat is op basis van het totaal aantal behaalde punten. Bij een ex aequo stand, zal het tijdstip van inleveren van het vragenboek bepalend zijn.
 • Op de avond van 9 november 2024 vindt de prijsuitreiking plaats.
 • Locatie en tijdstip worden op een later tijdstip via een email met de teamcaptains gecommuniceerd.
 • Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.

ALGEMENE VERORDERING GEGEVENS (AVG) EN PRIVACYREGELS. 

 • Beelden/ foto's/ geluidsopnames e.d. verkregen via of tijdens de dorpsquiz kunnen getoond worden op de website van TVL/dorpsquiz. 
 • Bezwaren maken kan via de het e-mailadres van de dorpsquiz, waarna het betreffende bestand van de site wordt gehaald.
 • Persoons-  en/of teamgegevens worden voor niet andere doelen gebruikt dan voor de dorpsquiz.

VEILIGHEID

 • Voor de buitenopdrachten stelt de organisatie per team 2 veiligheidshesjes beschikbaar. Het advies is dan ook deze te dragen als men buitenshuis gaat om een opdracht te vervullen. 
 • De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk zich veilig door het verkeer te bewegen, conform wetgeving wegenverkeerswet.
 • Mocht er onverhoopt een ongeval plaatsvinden meld dit dan middels de gangbare procedures en stel in tweede instantie de organisatie van de dorpsquiz op de hoogte.

CONTACT EN NOODNUMMERS

 • Adres organisatie:  Schagen 20 3461GK Linschoten
 • E-mail organisatie: [email protected]
 • Vragen over de dorpsquiz: via e-mail (voorkeur) of 0637385331
 • Adres afhalen en inleveren vragenlijsten/ USB stick:  Jacob Barneveldstraat 26
 • Noodnummers op 19 oktober 2024:  0348 420283/ 06 37385331

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Competitieleider: (0348)411777 - Clubhuis: (0348)418405 - Secretaris: (06)13461514

Tennispark Linschoten

Jacob Barneveldstraat 26
3461 GA LINSCHOTEN

KVK-nummer

40478075