Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissies


Lidmaatschap

TV Linschoten is een gezellige vereniging waar ieder op zijn/haar niveau kan tennissen. Dit geldt voor spelers van alle categorieën. Na afloop van het tennis is er volop gelegenheid in de rookvrije kantine gezellig iets te drinken. Seniorleden zijn verplicht 2x per jaar een bardienst te vervullen.

 

Welke lidmaatschappen zijn er?

TVL kent de volgende lidsoorten en contributies

Senioren (17 jaar of ouder) 

€ 175,00

Junioren (leeftijd 14 t/m 16 jaar)      

€ 88,00

Aspiranten (leeftijd 8 tot en met 13 jaar

€ 61,50

Easy tennis (7 jaar of jonger)         

€ 32,00

Niet spelend                                         

€ 22,00

Studenten

€ 88,00

Zomertennis (juni, juli, augustus)

Wintertennis (van oktober t/m maart)

€ 45,00

€ 60,00

Wintertennis kan ook op een andere manier worden ingevuld. Voor de volgende perioden betaal je:

oktober-maart

€ 60

november-maart

€ 55

december-maart

€ 50

januari-maart

€ 40

februari-maart

€ 30

alleen maart

€ 25

Wil je je aanmelden?

Bij voorkeur digitaal, je kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier of per mail naar  ledenadmtvl@gmail.com  Indien dit niet lukt dan per post: TVL, t.a.v. de Ledenadministratie, Jacob Barneveldstraat 23, 3461 GA Linschoten.

 

Kom je in aanmerking voor het studentenlidmaatschap?

Het is mogelijk, onder voorwaarden een speciaal studentenlidmaatschap te krijgen. Je moet een dagstudie volgen en uitwonend zijn, waarbij het adres, zoals bekend bij de studiefinanciering,  overlegd moet worden. Aanmelding voor het studentenlidmaatschap doe je bij de ledenadministratie (ledenadmtvl@gmail.com).
De speeltijden met een studentenlidmaatschap zijn gedurende de weekeinden van vrijdagavond 20.00 tot en met zondagavond. Van 1 juli t/m 31 augustus de gehele dag. Bij overtreding van deze voorschriften zijn we helaas genoodzaakt om je ledenpas in te nemen, totdat je de aanvulling tot het volledige contributiebedrag (seniorentarief) hebt voldaan.

Introducé regeling
Het is voor leden van T.V. Linschoten mogelijk, niet leden op het park te introduceren. Een introducé is iemand die nog geen lid is van de vereniging, maar die het leuk vindt om een keer te gaan tennissen. Misschien is die introducé iemand die tennis zo leuk gaat vinden, dat deze lid wil worden van T.V. Linschoten .
Er kan niet geïntroduceerd worden als er verenigingsactiviteiten zijn (zie hiervoor de activiteitenkalender   op deze site).
De kosten voor het meenemen van een introducé bedragen € 5,00 voor een senior en € 2,50 voor een junior.
Een introducépas kun je aanvragen bij Gusta van Hienen, Jacob Barneveldstraat 23, 3461 GA Linschoten, tel. 415334.  Na contante betaling kunnen zij jouw spelerspas activeren. Daarna kan het TVL-lid zijn pas twee keer door de lezer van het digitale afhangbord halen en een baan kiezen.
Het is niet mogelijke op één spelerspas,  meerdere personen te introduceren.
De introducé heeft dezelfde speelrechten en baanplichten als een TVL-lid.


Wil je opzeggen?
Uitsluitend schriftelijk of per e-mail opzeggen vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Bij voorkeur per mail naar ledenadmtvl@gmail.com. Je kunt hiervoor onderstaand beëindigingsformulier gebruiken. Indien per post: TVL, t.a.v. de Ledenadministratie, Jacob Barneveldstraat 23, 3461 GA Linschoten. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van je opzegging van de ledenadministratie.

Een nieuwe pasfoto op je pas?
Alle leden hebben een pasfoto ingeleverd die gebruikt wordt op de ledenpas voor identificatie. Wanneer je niet tevreden bent met je pasfoto, kan je een nieuwe pasfoto inleveren. Wel vóór 1 december, dan komt de nieuwe foto het volgende seizoen op de pas.

Ben je je pas kwijtgeraakt?
Een telefoontje of mailtje naar de ledenadministratie en je ontvangt een nieuwe pas. Kosten € 5,--.

Andere vragen aan de Ledenadministratie?
GustaJe kunt ons bereiken via:

Gusta van Hienen
Jacob Barneveldstraat 23,
3461 GA Linschoten.
Tel. 0348 415334
ledenadmtvl@gmail.com


Formulieren
Inschrijfformulier TVL Lid
Uitschrijfverzoek TVL Lid
 Over vereniging 
 Welkom bij TVL
 Onze historie
 Waarom lid worden?
 Lidmaatschap
 Uit de reglementen
 Jeugdtennis
 Tennisschool
 Competitie
 Tennisleraar
 Tennisles
 Sponsor worden
 Betalen met PIN
 Contact & Route


 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
  Algemeen
 Activiteitenkalender
 Alle leden op een rij
 Commissies
 Competitie
 Jeugdactiviteiten
 Tossen
 Voor nieuwe leden
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...
 Competitie teams 
Senioren
 Donderdag Dames
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Gemengd
 Vrijdag Heren
 Zaterdag Heren
 Zondag Heren